Zhen Gongfu Gwryw Gwell

Zhen gongfu Gwryw Enhancer, Zhen gongfu Pills Zhen gongfu Gwryw Gwell yn wreiddiol o Tsieina, ond fe'i cymerodd i fyny'r prif farchnad cynnyrch gofal iechyd rhywiol gwrywaidd pan fydd yn lanhau yn UDA. Mae Zhen gongfu Pill yn feddyginiaeth rhyw Tseiniaidd traddodiadol ac mae hefyd yn fath o feddyginiaeth fiolegol pur, ...

Anfon ymchwiliadSgwrs Nawr
Manylion y cynnyrch

Zhen gongfu Gwryw Enhancer, Zhen gongfu Pills
Mae Zhen gongfu Gwryw Gwell yn wreiddiol o Tsieina, ond fe'i cymerodd i fyny'r prif farchnad cynnyrch gofal iechyd rhywiol gwrywaidd pan gaiff ei lansio yn UDA. Mae Zhen gongfu Pill yn feddyginiaeth rhyw Tseiniaidd traddodiadol ac mae hefyd yn fath o feddyginiaeth fiolegol pur, a weithgynhyrchir gan y dechnoleg polymerization super biolegol.


Prif nodweddion Zhen gongfu Gwryw Gwneuthurwr:
O'i gymharu â pils rhywiol Tseiniaidd eraill, Zhen gongfu mewn gwirionedd yn gynnyrch gwella gwryw unigryw ar gyfer y nodweddion canlynol:
1. Fe'i gwneir o 26 math gwahanol o detholiad llysieuol o'r fformiwla feddyginiaeth Tseiniaidd traddodiadol. Y prif swyddogaeth yw ychwanegu elfennau maethol a gwella swyddogaeth garedig.
2. Cregyn capsiwl o ansawdd gorau hefyd yw'r prif reswm pam y gall y capsiwl gael ei amsugno'n hawdd a gweithredu'n gyflym.
3. Daw Capsiwl Gwanhau Zhen gongfu gyda 2 gapsiwl fesul blwch. Felly mae'n hawdd i'r defnyddwyr brynu a chael cynnig.


Sut mae'r Pills gongfu Zhen yn gweithio?
Mae capsiwlau Zhen Gongfu Gwryw Gwryw wedi bod yn werthwr pop yn y farchnad am fwy na 3 blynedd, rydym wedi cael llawer o adborth gan y defnyddwyr. Yma rydym yn rhestru rhai o'r adborth gorau ar sut mae'r capsiwl yn gweithio:
1. Gweithredu'n gyflymach. Bydd y Pills gongfu Zhen yn effeithiol mewn 15-20 munud.
2. Mae'n fath o bob cynnyrch llysieuol a naturiol Gwneuthurwr Gwryw i'w gymryd yn lle'r viagra.
3. Mae'n helpu'r defnyddwyr i gael orgasms lluosog trwy gynyddu cynhyrchiad sberm.
4. Mae ganddi effaith hirdymor barhaol am gyfnod o hyd at 120 awr.
5. Dewiswch Gingseng fel y prif gynhwysion, felly mae'n dda i'r llif gwaed a hefyd yn gwneud i'r defnyddwyr deimlo'n energetci ar ôl eu cymryd.
6. Gall Zhen gongfu helpu'r defnyddwyr i gael codi frequnt.
7. Mae TG yn cael ei amsugno'n hawdd, yn cryfhau swyddogaeth y pidyn, yn bwydo'r arennau ac yn helpu i reoli ejaculation pemature.


Y dorf addas ar gyfer Zhen gongfu Gwell Gwryw:
1. Y dynion sydd am gael cyfathrach ryw yn aml mewn cyfnod byr.
2. Y defnyddwyr nad ydynt yn fodlon â'r amser codi.
3. Y defnyddwyr sy'n dioddef llawer o ejaculation cynamserol.
4. Mae'r defnyddwyr bob amser yn teimlo'n boenus ac yn boen caredig ar ôl cyfathrach rywiol.
5. Yna dynion sydd heb ddiffyg sberm ac ni allant gael ejaculation ar ôl codi.
6. Y dynion sy'n siomedig gyda'r holl bibellau rhyw y buont yn ceisio o'r blaen.
7. Y dynion sydd â phroblemau anallueddrwydd rhyw megis twf afiach o organ atgenhedlu gwrywaidd.


Cwynion am Zhen gongfu Gwell Gwryw:
Nid yw'r Cynhwysion yn gyfarwydd â'r defnyddwyr, mae'r holl gynhwysion yn blanhigion Tseiniaidd trandiadol.
Nid oes gwefan swyddogol Zhen Gongfu, ond gyda nifer o fanwerthwyr yn cynnig y cynnyrch. Mae'n anodd gwybod a yw'r cynnyrch yn ddilys ai peidio.
Mae gwefan wahanol yn cynnig prisiau gwahanol. Ond gallwch gael y pris cyfanwerth gorau ar y wefan hon.
Nid yw'r datganiad hwn wedi'i werthuso gan Weinyddu Da a Chyffuriau. Nid bwriad y cynnyrch hwn yw diagnosis trin, gwella neu atal unrhyw afiechyd.


Rhybuddiad:
1. Peidiwch â chymryd mwy nag 1 gapsiwl er mwyn cael effaith well neu gyflymach.
2. Ar ôl cymryd y cynnyrch, rhag ofn codiad lluosog neu gyfnod hir heb ejaculation, daliwch fwy o ddŵr wedi'i ferwi oer i leddfu'r symptomau.
3. Peidiwch â chymryd dwywaith o fewn 24 awr.
4. Gallwch brynu 1 neu 2 blychau i gael cynnig yn gyntaf os nad ydych yn awd am ddilys y cynhyrchion.


Zhen gongfu Cynhwysion:
Ginseng, glwcosid lelog, garlleg, lili, angelica Tseiniaidd, ffrwythau'r wolfberry Tseiniaidd, aweto, Dalen Epimedium, merinda officinalis ac ati.
Manyleb: blychau 2pills * 16small
Dyddiad dod i ben: Tri blynedd


Hot Tags: zhen gongfu dynion gwella, China, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthu, swmp, mewn stoc, a wnaed yn Tsieina
Cynhyrchion cysylltiedig
Ymchwiliad