Pill Ynni Rhyw Pen-galed Craig

Pill Ynni Rhyw Pen-galed Craig

Beth yw Penwythnos Caled Craig? Wedi'i ddatblygu a'i ddosbarthu gan labordai "Rock Hard" a leolir yn Atlanta GA, mae'r cynnyrch hwn yn cynnwys 750 mg o'r holl gynhwysion naturiol sydd i fod i fod yn holl afrodisiag naturiol. Gyda llawer mwy na pop o'r capsiwl, gallwch chi brofi ...

Anfon ymchwiliadSgwrs Nawr
Manylion y cynnyrch

Beth yw Penwythnos Caled Craig?

Wedi'i ddatblygu a'i ddosbarthu gan labordai "Rock Hard" a leolir yn Atlanta GA, mae'r cynnyrch hwn yn cynnwys 750 mg o'r holl gynhwysion naturiol sydd i fod i fod yn holl afrodisiag naturiol.

Gyda ychydig yn fwy na pop o'r capsiwl, fe allwch chi brofi codiadau cryfach cyn lleied â 30 munud ar ôl y trychineb.


Mae'r cynhwysion a restrir ar y pecyn yn cynnwys: chwyn gafr horny (Epimedium), Ruteacarpine, Maca Root, Long Jack Root, Huanarpo macho, chuchuhuasi, detholiad rhisgl Catuaba, Niacin, a Theobromine.

Mae hanner y cynhwysion hyn nad ydym erioed wedi clywed amdanynt, felly fe wnaethon ni fynd â'n chwiliad i'r rhyngrwyd i weld a allwn ddysgu mwy amdanynt. Ceir gwen o geif ceirog mewn llawer o gynhyrchion gwella gwrywaidd, megis rezzrx.


Mae Chuchuhuasi, sy'n rhisgl goeden yn frodorol i orllewin Amazonia, yn ddiddorol oherwydd nid yw'n ymddangos bod ganddi unrhyw nodweddion afrodisiag.

Mae'r rhisgl hon fel arfer yn cael ei gywiro, ac fe'i gwyddys i helpu i drin stumog, dolur rhydd, arthritis a nifer o amodau eraill. Efallai mai dim ond llenwad yw'r cynhwysyn penodol hwn.


Pilsen ynni rhyw cryf penwythnos anodd caled 72 HOUR Hyrwyddo Perfformiad Rhywiol i Ddynion Y 72 HOUR Gwella Perfformiad Rhywiol i Ddynion Pwysig

Gwybodaeth Diogelwch a Dosio Mae penwythnos caled creigiog yn feddyginiaeth bresgripsiwn sy'n cael ei ddefnyddio i drin dysgliad erectile (ED). Ni ddylai dynion sy'n cymryd cyffuriau nitradau, a ddefnyddir yn aml i reoli poen y frest (a elwir hefyd yn angina), gymryd penwythnos anodd ar y creigiau.


Gallai cyfuniadau o'r fath achosi pwysedd gwaed i ollwng i lefel anniogel. Fel gyda phob cyffuriau ED,

mae risg prin o godi yn para mwy na phedair awr. Er mwyn osgoi anaf tymor hir,

ceisiwch sylw meddygol ar unwaith. Nid yw penwythnos caled gref yn amddiffyn rhag clefydau a drosglwyddir yn rhywiol. Mewn achosion prin, mae dynion sy'n cymryd atalyddion PDE5 (meddyginiaeth amhariad erectile llafar,

gan gynnwys penwythnos caled Roc) yn golygu gostyngiad sydyn neu golli gweledigaeth yn un neu ddau lygaid, neu ostyngiad sydyn neu golled yn y gwrandawiad, weithiau gyda chlywed yn y clustiau a'r cwymp.

Nid yw'n bosibl penderfynu a yw'r digwyddiadau hyn yn gysylltiedig yn uniongyrchol â'r meddyginiaethau hyn neu i ffactorau eraill.

Os ydych chi'n profi unrhyw un o'r symptomau hyn, peidiwch â chymryd atalyddion PDE5, gan gynnwys penwythnos caled Roc, a ffoniwch feddyg ar unwaith. Mae eich cyflyrau meddygol, gan gynnwys problemau yn y galon,

a meddyginiaethau, gan gynnwys atalwyr alffa a ragnodir ar gyfer problemau'r prostad neu bwysedd gwaed uchel, gyda'ch meddyg i sicrhau bod penwythnos caled Roc yn iawn i chi a'ch bod chi'n ddigon iach i weithgaredd rhywiol.


Ni argymhellir penwythnos caled ar gyfer dynion â phwysedd gwaed uchel heb ei reoli. Dogn cychwyn y penwythnos anodd caled yw 10 mg a gymerir ddim mwy nag unwaith y dydd. Bydd eich meddyg yn penderfynu ar y dos sy'n iawn i chi.

Mewn cleifion sy'n cymryd blocwyr alffa, efallai y bydd eich meddyg yn dechrau ar ddogn is o benwythnos caled Roc. Mewn cleifion sy'n cymryd rhai meddyginiaethau penodol fel ritonavir, indinavir, saquinavir, atazanavir, ketoconazole, itraconazole, erythromycin a clarithromycin, argymhellir dosau is o benwythnos caled gref, ac efallai y bydd angen ymestyn amser rhwng dosau o benwythnos anodd caled. Mewn treialon clinigol, yr sgîl-effeithiau mwyaf cyffredin oedd cur pen, fflysio, a thrwyn pwdlyd neu drwynus. Mae penwythnos anodd caled ar gael mewn tabledi 2.5-mg, 5-mg, 10-mg, a 20-mg. Beth yw penwythnos anodd y Rock: Mae penwythnos anodd anodd yn helpu i gynyddu'r llif gwaed i'r pidyn, felly gall helpu dynion ag ED i gael a chadw codiad sy'n para'n ddigon hir ar gyfer gweithgaredd rhywiol.


Unwaith y bydd dyn wedi cwblhau gweithgarwch rhywiol, dylai'r llif gwaed i'w phenis leihau a dylai ei godi fynd i ffwrdd Mae penwythnos caled wedi ei ddangos yn glinigol i wella swyddogaeth erectile,

hyd yn oed mewn dynion â ffactorau iechyd eraill, fel colesterol1 uchel, pwysedd gwaed uchel2,

neu ddiabetes Mae llawer o ddynion sy'n cymryd penwythnos caled Rock yn adrodd bod ganddynt fwy o lwyddiant na dynion sy'n cymryd placebo (pilsen siwgr) wrth gynnal eu codiadau yn ddigon hir ar gyfer gweithgaredd rhywiol

Manyleb: 1 capsiwl * 24 blychau / pecyn


Cyfarwyddiadau:

Capsiwl Caled Penwythnos Caled, Hyrwyddiad Perfformiad Rhywiol 72 Hours i Ddynion!

Mae penwythnos caled gref yn helpu i gynyddu'r llif gwaed i'r pidyn, felly gall helpu dynion ag ED i gael a chadw codiad sy'n para'n ddigon hir ar gyfer gweithgaredd rhywiol. Unwaith y bydd dyn wedi cwblhau gweithgaredd rhywiol,

dylai'r llif gwaed i'w bennis leihau a dylai ei godi fynd i ffwrdd.

Mae penwythnos caled creigiol wedi'i ddangos yn glinigol i wella swyddogaeth erectile,

mae llawer o ddynion yn cymryd penwythnos caled Rock yn dweud bod ganddynt fwy o lwyddiant na dynion sy'n cymryd placebo (pilsen siwgr) wrth gynnal eu codiadau yn ddigon hir ar gyfer gweithgaredd rhywiol.


Nodiadau:

Mae pob claf yn cael ei achosi gan fach a byrpenis, ejaculation cynharach, cynamserol, apontanemissionmission, waist a knee achin gpaim.


Swyddogaethau:

1. Helpu i gynyddu perfformiad a phleser rhywiol.

2. Yn dal yn egnïol ac yn llawn egni ar ôl rhyw.


Mwy o wybodaeth:

[Cynhwysion Actif] Cyfuniad Perchnogol: Gwenyn Geifr Horny (Epimedium 10%), Cordyceps Ext. (7%), Yohimbe (10%), White Willow Bark, Bombyx Mori Ext, Ginger Root, Oyster Ext., Green Coffee Bean Ext.,

Vinpocetine, Schizandra Berry, Rehmannia Root, Fitamin B3 (Niacin), Corea Ginseng, Wolfberry Ext.

Cynhwysion Eraill: Ffosffad Dicalcium, Stearate Magnesiwm, Silicon Deuocsid.

[Manyleb] 1 pilwyth / pecyn * 25pac

[Dosage] Ar gyfer Penwythnos Rockhard, cymerwch 1 gapsiwl erioed 72 awr (3 diwrnod) neu fel bo'r angen, os ydych yn pwyso 250 lb neu fwy yn cymryd 2 capsiwl.

[Ochr Effeithiau] Gall pob meddyginiaeth achosi sgîl-effeithiau, ond mae gan lawer o bobl sgîl-effeithiau dim, neu fân.

[Rhagofalon] Ar gyfer y cleifion hynny sydd â chlefyd y galon, diffyg camymddwyniad myocardaidd neu afu o arennau, menywod beichiog yn ogystal â phlant.

[Storio] Siopwch ar dymheredd yr ystafell rhwng 15-30 gradd C, i ffwrdd o leithder, gwres a golau. Siop allan o gyrraedd plant.

[Silff Bywyd] 24 mis.


Hot Tags: pill ynni pen craig penwythnos galed, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthu, swmp, mewn stoc, a wnaed yn Tsieina
Cynhyrchion cysylltiedig
Ymchwiliad