Gwella Gwrywod Maxidus 10 Pills

Gwella Gwrywod Maxidus 10 Pills Maxidus wedi'i lunio gyda dau amcan mewn golwg: bod y gorau ac yn rhad ac am ddim; i fod yr un a dim ond gwelliant rhywiol llysieuol pennaf. Llwyddom i gyflawni'n llwyddiannus ac mewn cyfnod cymharol fyr. Ystyriwch y canlynol: Maxidus yw'r ...

Anfon ymchwiliadSgwrs Nawr
Manylion y cynnyrch

Gwella Gwrywod Maxidus 10 Pills

 

Cafodd Maxidus ei llunio gyda dau amcan mewn golwg: bod y gorau ac yn rhad ac am ddim; i fod yr un a dim ond gwelliant rhywiol llysieuol pennaf. Llwyddom i gyflawni'n llwyddiannus ac mewn cyfnod cymharol fyr.

Ystyriwch y canlynol:

Maxidus yw'r ffurfiad llysieuol sy'n cyflymaf o'i fath yn y byd, gydag amser ymateb cyfartalog o 30 munud. Mewn cymhariaeth, mae angen tua 40 munud i awr i deimlo effeithiau llawn cyffuriau Dysfunction Erectile confensiynol eraill. Efallai y bydd angen gwella rhywfaint o gyflenwyr eraill ac mae'n cymryd hyd at 3 wythnos i gael yr effaith.

Maxidus hefyd yw'r amser hiraf gydag amser cofnodedig o 12 awr! Mae'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn adrodd am gyfnodau o hyd at 18 awr! Mae hyn yn llawer mwy na chyffuriau Dysfunction Erectile confensiynol eraill, sydd ond yn effeithiol am hyd at 4 awr.

Defnyddir Maxidus i godi'ch libido a chodi cyffro rhywiol eich partner! Nid oes neb yn gwneud yn well ac yn fwy diogel

Mae Maxidus yn cael ei ddefnyddio nid yn unig gan y rheiny â chamweithrediad rhywiol, ond hefyd gan y rheiny sy'n dymuno bywyd rhyw mwy cyflawn a mwy ffrwydrol!

Mae Maxidus wedi ennill cydnabyddiaeth ac yn dilyn ffyddlon ymhlith brid arall o ddefnyddwyr - y dynion arferol, hwyliog, sy'n cariad rhyw. Mae cymaint felly fel nawr, mwyafrif o'n defnyddwyr gwrywaidd yw'r rhai nad oes ganddynt unrhyw ddiffygiad ond sy'n eu defnyddio'n rheolaidd i wella eu hyfedredd a'u perfformiad rhywiol.

Y mwyafrif o ddefnyddwyr menywod yw'r dosbarth gweithiol ar gyfer y taflenni uchel sydd bob amser yn gweithio dan bwysau a straen gan y rheolwr anodd. Gwneud iddynt fuddiannau coll mewn rhyw a dyn.

Mae'r perlysiau unigol yn Maxidus wedi'u dangos yn hynod effeithiol mewn meddygaeth draddodiadol Asiaidd am helpu dynion a merched i gyflawni'r canlyniadau canlynol:

Cefnogi swyddogaethau rhywiol iach

Hyrwyddo hyder mewn perfformiad rhywiol

Cynyddu teimladau o ymosodiad rhywiol

Gwella pleser rhywiol

Manyleb:

10 Pils y Blwch

Nodweddion:

Gweithio'n gyflym! Mae'r rhan fwyaf yn dechrau teimlo effeithiau Maxidus o fewn 30-40 munud.

Yn codi lefelau Testosteron: mewn rhai defnyddwyr, mae Maxidus wedi dyblu lefelau Testosterone.

Cynyddu Libido gwael neu isel: mae lledaeniad cynyddol, yn naturiol, yn arwain at fwy o awydd am ryw.

Gall effeithiau Maxidus aros gyda chi am hyd at 4 diwrnod.

Bydd eich pidyn yn dod yn galed yn anodd rhoi pleser gwell i'ch cariad.

Orgasms mwy dwys.

Cynhwysion Maxidus:

Mae pob capsiwl Maxidus yn cynnwys:

Eurycoma Longifolia

(154 mg)

Yr afrodisiag llysieuol mwyaf grymus yn y byd.

Flos Catharmi

(24.5 mg)

Yn ysgogi cylchrediad gwaed i enedigion genetig, yn tynnu straen gwaed ac yn lleddfu poen.

Tywynod Rhizoma Longae

(49 mg)

Mae'n helpu i gael gwared â stasis gwaed, hyrwyddo llif "Chi" i ardal genital a lleddfu poen.

Ginkgo Biloba

(49 mg)

Mae'n gwella llif ocsigen i'r ymennydd ac i organau eraill i gryfhau'r galon, yr ysgyfaint, y croen a'r organau genital.

Herba Epimedii

(24.5 mg)

Mae llysieuyn adnabyddus a ddefnyddiwyd ers canrifoedd i drin impotence, atgyfnerthu allyriadau seminaidd, cryfhau tendonau, esgyrn a chyfarpar, a lleddfu amodau rhewmatig.

Cragen Herba

(24.5 mg)

Un o'r perlysiau tonig mwyaf poblogaidd a phwerus sy'n gwella swyddogaeth rywiol, sy'n trin analluedd, ac yn cryfhau'r cefn a'r pengliniau.

Astragalus Membranaceus

(24.5 mg)

Atgyfnerthu "chi" a chryfhau'r ymwrthedd arwynebol; hefyd yn helpu i gyflymu twf meinwe newydd.

Ar y cyfan, mae pob capsiwl o Maxidus yn eich cyflenwi â 350 mg whopping o danwydd rhyw turbo!

Pam cymryd Maxidus?

Mae system gyflenwi actio cyflym MAXIDUS yn llifo eich llif gwaed gyda ffurfiad llysieuol o'i fath yn y byd, gydag amser ymateb cyfartalog o 20 munud. Mewn cyn lleied â 20 munud, bydd gennych gynyddiad libido a phenîn sydd gennych chi "sefyll yn uchel" a bod yn barod i weithredu.

Gyda Maxidus:

100% fformiwla llysieuol

Teimlwch yr effeithiau o fewn 30 munud

Crynach, codiad hirach parhaol

Gwella ymgyrch rhywiol a dymuniad

Prolongs perfformiad

Cefnogi swyddogaethau rhywiol iach

Hyrwyddo hyder mewn perfformiad rhywiol

Cynyddu teimladau o ymosodiad rhywiol

Gwella pleser rhywiol

Sut i'w Ddefnyddio:

Mae Maxidus yn atodiad llysieuol naturiol sy'n gweithio o fewn 30-40 munud ar ôl ei gymryd a gall barhau am hyd at 4 diwrnod. Y dossiwn a argymhellir yw 2 gapsiwl a gymerir pan fyddwch chi'n bwriadu bod yn agos - ar gyfer canlyniadau cyflymach, tynnwch y capsiwl a chymerwch y powdr yn unig. Mae'r atodiad hwn yn rhoi burst o egni i chi ac mae'n ysgogi'r pibellau gwaed yn y genetals i helpu i roi hwb i berfformiad. Gan fod yr atodiad yn darparu cymaint o testosteron, rhaid ei ddefnyddio dim ond ar yr amser penodedig.

Am y canlyniadau gorau, dylid cymryd Maxidus ar stumog wag. Gellir ei gymryd hefyd gydag alcohol; Fodd bynnag, ni ddylai lactiad na merched beichiog gael eu cymryd. Os ydych chi'n teimlo'n flinedig ac yn flinedig, gellir cymryd 1 capsiwl bob dydd i roi hwb ar unwaith o egni.

Sgil effeithiau:

Roedd yr effaith mwyaf cyffredin ar gyfer rhai defnyddwyr Maxidus yn cur pen ysgafn ar ôl defnyddio'r atodiad. Mewn rhai achosion prin roedd defnyddwyr yn dioddef o sgîl-effeithiau eraill megis, palpitation y galon, cwympo yn ogystal â chwysu. Cofiwch siarad â'ch darparwr gofal iechyd os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn ag unrhyw sgîl-effeithiau anghyffredin. Nid yw'r cynnyrch hwn yn iawn i bawb ac os oes gennych unrhyw gymhlethdodau mawr wrth ddefnyddio Maxidus, dylech geisio cymorth meddygol ar unwaith.

Yn Gweithio Mewn 30-40 Cofnodion Ac Yn Gadael Am Hyd at 4 Diwrnod ...

Y peth hardd am Maxidus yw nad oes raid i chi ei gymryd am wythnosau neu fisoedd i deimlo ei effaith adfywiol. Nid yw hyn yn bilsen dyddiol fel mae llawer o gwmnïau eraill yn eu cynnig. Fe welwch ganlyniadau Maxidus ar unwaith. Byddwch yn cymryd 2 bils o 30-40 munud cyn dod i gysylltiad rhywiol a byddwch yn barod pan fydd eich partner chi ei angen chi.

Mae Maxidus yn gweithio i'r mwyafrif o unigolion ... weithiau hyd yn oed heb ysgogiad rhywiol. Ac y peth mwyaf anhygoel yw, unwaith y bydd y perlysiau yn eich corff, mae ganddynt y gallu cynhenid i aros yno am hyd at 4 diwrnod! Ac yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn fwy parod ar gyfer unrhyw gyfarfodydd rhywiol posibl a allai ddod i'ch ffordd chi.

Storio:

Storwch ar dymheredd yr ystafell rhwng graddau 15-30 ° C, cadw i ffwrdd rhag gwres, golau a lleithder. Gall pobl â chromfachau oedran 18 neu uwch ei ddefnyddio.

Silff Bywyd:

24 mis. Peidiwch â defnyddio os yw sêl wedi torri neu weld unrhyw ddifrod i becynnu.

Mae Pill Gwella Gwrywod Maxidus wedi'i seilio ar berlysiau Asiaidd traddodiadol, a ddefnyddir gan y feddyginiaeth leol wrth drin symptomau camweithredu erectile ac annigonolrwydd testosteron.

Y prif gynhwysyn yw Eurycoma Longifolia, adnabyddus testosterone adnabyddus, a gredir iddo chwarae rhan bwysig wrth ymladd ED a'i symptomau.

Mae Maxidus hefyd yn cynnwys Epimedium, afrodisiag arall a ddefnyddir yn draddodiadol, a gynhwysir yn aml mewn fformiwlâu gwella dynion yn seiliedig ar ddarnau llysieuol.

Buddion Maxidus:

Mae'n cynnwys perlysiau a ddefnyddir yn draddodiadol

Gall roi hwb i gynhyrchu testosteron

Gall gywiro rhai symptomau camweithredu erectile

 


Hot Tags: maxidus gwryw gwella 10 pils, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthu, swmp, mewn stoc, a wnaed yn Tsieina
Cynhyrchion cysylltiedig
Ymchwiliad