Cartref > Newyddion > Cynnwys
Dabŵ colli pwysau
- Nov 22, 2018 -

Peidiwch â bwyta brecwast, bydd bwyd Tsieineaidd a swper yn anochel yn bwyta gormod o fwyd, yn enwedig ar gyfer cinio, cysgu yn fuan ar ôl cinio. Mae'r corff yn rhy hwyr i ddarllen ac amgyffred. Yn y tymor hir, mae y corff yn llethu, gan arwain at gwres gormodol, a all achosi croniad braster a gwneud i bobl hawdd braster. Nad ydynt yn bwyta brecwast bydd fwy na thebyg yn gwneud eich corff braster, felly brecwast y ffordd i golli pwysau!


Mae diffyg ymarfer heddiw wedi achosi mwy o niwed i'r corff dynol nag ysmygu, a hyd yn oed miliynau o bobl ledled y byd yn marw bob blwyddyn oherwydd diffyg ymarfer corff. Gordewdra, eisteddog a dim ymarfer yn gelynion holl bwysig o iechyd.


Bwyta mwy o ffrwythau a llysiau i atal gordewdra, ffrwythau a llysiau ffres yn gyfoethog o ran amrywiaeth o ffytogemegelion, mae'r sylweddau hyn helpu dadwenwyno gwell y corff, yn arbennig ar gyfer rhai metelau trwm, plwm, mercwri, ac ati, ond hefyd wedi gwrth-heneiddio da i y croen, Wrinkle, effaith emollient yn mynd. Gall cynhwysion ffibr deietegol hefyd yn hyrwyddo swyddogaeth y corff metabolaidd. Oherwydd gall ffrwythau a llysiau gynyddu metabolaeth ac ysgarthu yn y corff, mae'n fuddiol fawr colli pwysau.


Related Products