Cartref > Newyddion > Cynnwys
Rhagofalon Cyffuriau Colli Pwysau
- Mar 28, 2018 -

Nid yw piliau diet yn gynhyrchion iechyd, fel cyffuriau, mae ganddo sgîl-effeithiau penodol ac adweithiau niweidiol, y gobaith, trwy gyffuriau colli pwysau i gyflawni corff denau, y mae'n rhaid ei gymryd yn y tymor hir, i gynhyrchu effaith lleddfu, ond yfed diet yn y tymor hir pils, yn achosi disgybiad gastroberfeddol y corff, bydd ysgafn yn ymddangos yn ddiffyg trallod, gall trwm achosi cyfres o afiechydon gastroberfeddol, Mae rhai cyffuriau colli pwysau hyd yn oed niweidiol i'r corff dynol, fel pilsen diet yn y cynhwysion diuretig, os bydd defnydd hirdymor yn arwain at ddirywiad swyddogaeth yr arennau, gan arwain at amrywiaeth o glefydau. Gall menywod yn bwyta cyffuriau colli pwysau hefyd arwain at anffrwythlondeb, felly bydd pob menyw yn ddrwg iawn, a bydd yn ddifaru am oes. Mewn gwirionedd, y peth pwysicaf i golli pwysau neu i fwyta diet arferol, cytbwys, yn fwy pwysig neu i ymarfer, dyma'r ffordd orau o golli pwysau, felly, i fwyafrif iechyd menywod, mae'n rhaid i chi wyddoniaeth i golli pwysau o hyd AH.

Os oes gennych chi ormod o gyffro ar ôl cymryd pollen ddeiet a symptom na allwch chi gysgu yn y nos, byddwch yn ymwybodol y gall eich meddyginiaeth gynnwys amffetaminau. Gan gymryd y feddyginiaeth hon ar y dechrau, gall colli pwysau fod yn amlwg, ond gyda dyfodiad gwrthiant i'r corff, bydd ansefydlogrwydd emosiynol, delusions, hallucinations, anhwylderau cysgu a symptomau eraill. ac mae amffetamin yn gaethiwus fel cyffuriau, ar ôl cael ei gaetho, mae'r broses o dynnu'n ôl yn boenus iawn, a gall hyd yn oed ymddangos yn bryder, iselder, blinder, gormodrwydd, gormod a symptomau eraill. Mae arbenigwyr yn awgrymu nad yw'r cyffur yn hawdd ei gymryd.


Related Products