Cartref > Newyddion > Cynnwys
Dull O Wella Dymuniad Rhywiol
- Dec 13, 2018 -

(1) Deiet iach, maethlon gyda digon o brotein bras, yn ogystal ag amrywiaeth o ffrwythau a llysiau ffres (yn enwedig llysiau deiliog gwyrdd tywyll fel caled a sbigoglys);

(2) Atchwanegiadau posibl o fitaminau a maetholion dyddiol i fynd i'r afael ag unrhyw drasgreadiad;

(3) Ymarfer corff rheolaidd (yn ddigonol i chi chwysu) a hyfforddiant dygnwch; a

(4) Cyflawni a chynnal braster corff iach.

Related Products