Cartref > Newyddion > Cynnwys
Nid yw Colli Pwysau wedi bod yn llwyddiannus, Pa Rheswm sydd wedi eich Gwireddu?
- Nov 22, 2018 -

Gormod o egni ar ynni

Pan fydd y defnydd o ynni yn fwy na'r ynni sydd ei angen, mae'r corff yn storio calorïau ychwanegol ar ffurf braster, sy'n arwain at bwysau a gordewdra. Mae rhai mathau o fwyd yn fwy tebygol o achosi pwysau, yn arbennig ar gyfer bwydydd sy'n uchel mewn braster a siwgr.


Ffordd o fyw annatod

Mae llawer o bobl yn brin o ymarfer corff ac mae ganddynt arferion byw eisteddog. Mae enghreifftiau o eisteddog eisteddog yn cynnwys: gwaith swyddfa yn hytrach na llafur llaw, gemau cyfrifiadurol yn hytrach na gweithgareddau chwaraeon, gan ddefnyddio gyrru neu yrru yn lle cerdded neu feicio.


diffyg cwsg

Mae astudiaethau wedi dangos y gall diffyg cysgu gynyddu'r risg o ennill pwysau a gordewdra. Dadansoddodd yr ymchwilwyr ddata o fwy na 28,000 o blant a 15,000 o oedolion yn y DU rhwng 1977 a 2012. Mae'r canlyniadau'n dangos bod diffyg cysgu yn cynyddu'n sylweddol y risg o ordewdra mewn oedolion a phlant.


Related Products