Cartref > Newyddion > Cynnwys
A yw Atodiadau Colli Pwysau yn cael Effeithiau Ochr?
- Mar 28, 2018 -

Un, ychwanegiad maeth pwysau yw un o'r cyffuriau mwyaf cyffredin mewn bywyd, prif ddiben ei ddefnyddio yw osgoi colli pwysau gormodol yn y corff, yn y broses o golli pwysau, er bod y prif golled yn fraster, ond fe wnawn ni yn colli mwy neu lai o gorff ychwanegion maeth eraill, gall atchwanegiadau maeth colled pwysau fod yn dda iawn i'n corff i gynnal cyflwr cytbwys o faeth, ni fydd yna ddiffyg maeth.

Ii. Colli pwysau Nid yw atchwanegiadau maethol fel arfer yn cael sgîl-effeithiau, ei brif gynhwysyn yw protein a fitaminau gwenith, y prif dôn ar gyfer y corff, ond mae angen i'r mwyafrif helaeth o bobl dalu sylw oherwydd y diffyg arian i brynu'r atchwanegiadau maeth, nid yw'r atchwanegiadau maethol hwn yn y cyfansoddiad yn ddiogel, Mae'n hawdd iawn achosi niwed i gorff dynol.

Yn drydydd, y ffordd orau o golli pwysau yw deiet, hynny yw pobl ordew i reoli eu diet eu hunain, peidiwch â bwyta bwydydd braster uchel o ran calorïau, dylai bwyd ffrio fod yn llai i'w fwyta, cyn belled â phosib i roi cig llysieuol yn lle hynny, yn ogystal â ffrwythau a llysiau eu hunain yn cael rôl colli pwysau, fel arfer gall chwarae rhywfaint o golli pwysau, a dim sgîl-effeithiau, ni fyddant yn creu ffenomen ailadroddus.


Related Products