Cartref > Newyddion > Cynnwys
Pills Deiet i Bobl
- Mar 28, 2018 -

Mae'n rhaid i ddau grŵp o bobl beidio â defnyddio pils deiet.

Mae un yn ei arddegau dan 18 oed ac mae'r llall yn berson oedrannus dros 70 oed.

Nid yw organau corff pobl ifanc dan 18 oed yn aeddfed, mae cymryd meddygaeth colli pwysau yn hawdd iawn i achosi niwed i'r corff;

Ac mae pobl hŷn dros 70 mlwydd oed, mae'r organ wedi dechrau dirywio, amsugno cyffuriau gwael, gall cymryd cyffuriau colli pwysau fod â chanlyniadau difrifol.

Yn ogystal, dylai pobl â chlefyd y galon neu glefydau eraill gymryd y fenter i aros i ffwrdd o biliau diet.


Related Products