Cartref > Newyddion > Cynnwys
Defnyddio'n ofalus Pills Deiet
- Mar 28, 2018 -

Er gwaethaf bodolaeth y pum categori o gyffuriau colli pwysau, mae gennym agwedd ofalus iawn tuag at ddefnyddio meddygaeth y Gorllewin i golli pwysau, ac mae angen deall yr arwyddion o driniaeth gyffuriau yn llym.

1, y defnydd o gyffuriau i atal archwaeth i sicrhau bod cleifion yn dioddef rheolaeth ddeietegol.

2, y rheolaeth deiet chwe mis i flwyddyn, mae'r pwysau o hyd yn dal y cynnydd.

3, mae'r claf yn gwrthod rheoli diet, efallai y byddant yn ceisio triniaeth feddyginiaeth.

4, ar gyfer rhai pobl â hwyliau drwg, neu gyda wlser peptig, yn yr anawsterau trin diet, dylid eu hychwanegu at y cyffur fel dull dros dro.

5, fel arfer i ffurfio arferion bwyta da, arferiad cynnar i'r gwely ac yn gynnar i godi!

6, yn gorfod bwyta prydau bwyd bob amser, i ffurfio cyfraith sefydlog!


Related Products