Afal finegr seidr colli pwysau cynnyrch

Mae finegr seidr afal rhwymedi hynafol sydd wedi'i ddefnyddio ers miloedd o flynyddoedd. Os ydych yn chwilio am ffordd o wella eich iechyd, yna efallai y byddwch am ychwanegu at eich deiet. Gallwch gymysgu un neu ddau lond llwy fwrdd o finegr seidr afal gyda Cwpan o ddŵr a diod iddo bob bore neu nos...

Anfon ymchwiliadSgwrs Nawr
Manylion y cynnyrch

Mae finegr seidr afal rhwymedi hynafol sydd wedi'i ddefnyddio ers miloedd o flynyddoedd. Os ydych yn chwilio am ffordd o wella eich iechyd, yna efallai y byddwch am ychwanegu at eich deiet. Gallwch gymysgu un neu ddau lond llwy fwrdd o finegr seidr afal gyda Cwpan o ddŵr a diod iddo bob bore neu nos. Mae finegr seidr afal nifer o'r manteision iechyd posibl.


Gall finegr seidr afal llai o siwgr yn y gwaed drwy wella sensitifrwydd i inswlin. Roedd astudiaeth wedi'i wneud bod pobl dan sylw sydd yn ddiweddar wedi bwyta pryd o fwyd llawn uchel. Dangosodd yr astudiaeth fod finegr seidr afal gall gwella sensitifrwydd i inswlin 19 i 34 y cant ar ôl bwyta pryd o fwyd llawn uchel. Gall sylweddol hefyd yn lleihau siwgr yn y gwaed.


Os oes gennych ddau lond llwy fwrdd o finegr seidr afal cyn i chi fynd i'r gwely, gall wella eich siwgr gwaed glycemia gan 4 y cant. Dyna pam y finegr seidr afal yn wych ar gyfer pobl sydd â diabetes, yn cyn-ddiabetes neu dim ond eisiau cadw eu siwgr yn y gwaed o dan reolaeth.


Colli pwysau a rheoli pwysau

Bu llawer o astudiaethau wedi'i wneud i gadarnhau y gall y finegr seidr afal yn helpu i hyrwyddo colli pwysau. Dangosodd un astudiaeth fod pobl sy'n yfed finegr seidr afal am 12 wythnos yn gallu colli pedair punt. Oedd y pynciau ni wneud unrhyw newidiadau mawr yn eu deiet neu ymarfer corff rheolaidd.

Mae astudiaethau wedi dangos gall y finegr seidr afal yn helpu i chi deimlo'n llawn am gyfnod hwy o amser. Dangosodd un astudiaeth fod pobl sy'n yfed finegr seidr afal gall leihau eu cymeriant caloric gan hyd at 275 calorïau.

Mae'n bwysig nodi na fydd yfed finegr seidr afal yn unig yn ddigon i gynhyrchu colli pwysau hirdymor. Bydd gennych i fwyta'n iach ac ymarfer corff.


Amddiffyn yn erbyn canser

Gall finegr seidr afal yn lleihau eich risg o ganser. Mae rhai astudiaethau yn awgrymu gall y finegr seidr afal yn arafu twf celloedd canseraidd. Gall hefyd yn crebachu tumors.


Colesterol is

Colesterol yn sylwedd brasterog a all gronni fewn eich rhydwelïau. Mae hyn yn achosi i'r rhydwelïau caledu a cul. Mae hyn yn ei gwneud yn anoddach i'r gwaed lifo drwy y rhydwelïau. Gall finegr seidr afal ostwng colesterol yn eich gwaed. Gall hyn leihau eich risg o glefyd y galon.


Pwysedd gwaed is

Mae pwysedd gwaed uchel yn ffactor risg clefyd y galon arall. Mae pwysedd gwaed uchel yn rhoi straen ar y galon oherwydd mae'n rhaid iddo weithio'n galetach i wthio y gwaed trwy y rhydwelïau. Gall hefyd arwain at methiant y galon, strôc a trawiad ar y galon os ni chaiff ei drin.

Asid asetig yn un o elfennau fewn finegr seidr afal. Mae astudiaethau wedi dangos y gall asid asetig ostwng pwysedd gwaed.


Hot Tags: Gwnaeth afal finegr seidr colli pwysau cynnyrch, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthu, swmp, mewn stoc, yn Tsieina
Cynhyrchion cysylltiedig
Ymchwiliad