Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Beth yw atodiad colli pwysau?
- Mar 28, 2018 -

Wrth i'r ymwybyddiaeth gynyddu, mae pobl bellach yn rhoi mwy o sylw i'w pwysau a faint o fraster a cholesterol yn eu cyrff. Mae'r galw am gyffuriau ac atchwanegiadau maeth i ymladd gordewdra wedi bod yn tyfu. Dyna pam mae cynifer o gynhyrchion colli pwysau yn llifogydd yn gyson yn y farchnad. Er bod y rhan fwyaf o'r cynhyrchion colli pwysau hyn yn dod o fwydydd naturiol, maent yn dal i gael eu pacio i sudd, tabledi, capsiwlau neu bowdrau. Mewn gwirionedd, gallwn ddod o hyd i'r elfennau hyn i frwydro yn erbyn gordewdra yn ein diet dyddiol.

Dyma rai atchwanegiadau maeth neu elfennau sy'n fwy poblogaidd yn y farchnad i golli pwysau:

Finegrid seidr Afal

Mae'n hysbys bod y cynnyrch yn llosgi braster, yn atal bwyd ar fwyd. Dyna pam y daeth yn un o'r cynhyrchion mwyaf anodd yn y farchnad ar gyfer cynhyrchion colli pwysau. Mae'r rhan fwyaf o raglenni a dietau colli pwysau yn cynnwys 3 llwy de o finegr seidr afal cyn pob pryd. Mae hefyd ar gael ar ffurf tabledi, ond pan gaiff ei becynnu yn y ffurflen hon, ceir adroddiadau am rai sgîl-effeithiau.

Chromiwm

Os yw pobl dros bwysau hefyd yn dioddef o ddiabetes, bydd yr elfen hon yn atodiad da. Gall y mwynau hwn wella gallu'r corff i fetaboledd protein, carbohydradau a braster. Mae cromiwm yn helpu inswlin i ddarparu glwcos o'r llif gwaed i gelloedd. Oherwydd hyn, mae llawer o bobl â diabetes yn elwa'n fawr o'r mwynau hwn. Yn ogystal, mae'r swyddogaethau metabolig hyn yn gwneud cromiwm yn rhan annatod o golli pwysau. Fodd bynnag, nid yw'r mwynau hwn yn addas ar gyfer pobl â salwch meddwl, oherwydd gall cromiwm waethygu'r cyflwr.

Cactus

Mae hwn yn atodiad i farchnata perlysiau sy'n atal archwaeth. Fodd bynnag, nid yw ei effeithiolrwydd wedi'i brofi gan dreialon clinigol. Mae'n atodiad llysieuol sy'n atal archwaeth. Fodd bynnag, nid yw'r effaith wedi'i brofi gan unrhyw ymchwil glinigol. Wrth brynu, ystyriaeth arall yw'r datganiad ffug am yr hyn sy'n digwydd yn y farchnad. Felly mae'n rhaid i chi fod yn ofalus i brynu cacti er mwyn osgoi cael eich twyllo.


Related Products