Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Trosolwg Sticeri Colli Pwysau
- Mar 28, 2018 -

Mae yna lawer o sticeri colli pwysau ar-lein, mae amrywiaeth o frandiau, mae llawer o bobl eisiau colli pwysau oherwydd ei gyfleus, yn ddiogel i geisio, ond mae llawer o bobl yn defnyddio adlewyrchiad cyffredinol o effaith past colli pwysau yn dda, a ddefnyddir ar gyfer hir nid yw amser wedi'i ostwng.

A all pobl ordew gyrraedd y nod o glipio ffon fechan? Mewn gwirionedd, ni waeth beth ydych chi'n siarad am golli pwysau, y peth cyntaf i'w gyflawni yw rhoi ffon o gyffuriau drwy'r dyfrhau neu amsugno'r croen, hynny yw, "amsugno trawsdermol" yn yr Unol Daleithiau, sef y dechnoleg amsugno trawsffurfiol o'r enw " system amsugno transdermal ", yn dechnoleg arloesol, hynny yw, mae'n eithaf cymhleth, y dechnoleg allweddol yw meinwe croen, ardal cyswllt cyffuriau, technoleg ionization cyffuriau, ond trwy wneud hyn gall cyffuriau gael eu postio i'r corff dynol. Yr ail yw'r cynhwysyn cyffuriau, mae'r cynhwysyn gweithredol yn effeithio ar atal bwyd ar hyn o bryd, effaith dolur rhydd, mewn gwirionedd yw amsugno'r cyffuriau yn erbyn gastroberfeddol trwy ddefnyddio allanol i'w gyflawni, ond hefyd i gyflymu'r defnydd o fraster, o'i gymharu â'r sticeri colli pwysau nid yn unig yn gyflymach na llafar, ond hefyd yn gallu chwarae rhan mewn colli pwysau, diogelwch, difrod y gastroberfeddol yn fach.

Ar ôl cymharu, canfu bod gan rywfaint o'r farchnad i golli pwysau wedi'i osod ar y strwythur carthion le unigryw, gall ehangu'r arwyneb amsugno, amser amsugno hir, prif rôl ei gyffuriau yw cyflymu'r secretion metabolig, ar ôl ei ddefnyddio mae ymdeimlad clir o gyflymder metabolig, yfed ceg, sych, braster yn disgyn yn gyflym yn araf.

Mae prawf gwyddonol, past sy'n denau, yn fath o ysgubwyddoniaeth, ac ni chyflawnir cyffuriau, ond y lle braster mwyaf hawdd ei gasglu hefyd yw'r lle mwyaf hawdd ei ddefnyddio.


Related Products